Wij vinden het van het grootste belang om veilig en gezond te werken. De materialen die wij gebruiken voor werkbladen, bevatten kwartsstof. Bescherming tegen de mogelijke risico’s van kwartsstof hoort bij het veilig en gezond werken.

Kwartsstof kan pas schadelijk worden voor de gezondheid op het moment dat er in gezaagd, geboord en/of aan geslepen gaat worden. Gezien wij onze werkbladen compleet op maat en inclusief alle uitsparingen uitleveren, komen bewerkingen op locatie zelden voor.

Mochten er ter plekke toch bewerkingen aan het werkblad moeten gebeuren, dan dient u ervoor te zorgen dat de inademing van stof tot een minimum wordt beperkt. Een paar voorbeelden om hiervoor te zorgen zijn:

  • Gebruik altijd een stofmasker met een P3-filter (verplicht).
  • Kan er buiten worden gezaagd/geslepen? Gebruik dan waar mogelijk water (bijvoorbeeld via een plantenspuit) zodat de stof direct verneveld en mee neerslaat.
  • Moeten de bewerkingen echt binnen gebeuren? Maak dan gebruik van tools met stofafzuiging, gekoppeld aan een stofzuiger met HEPA filter. Zorg bovendien dat de ventilatie, airco en/of verwarmingsroosters worden afgedekt. Maak de ruimte na het werk zuiver met een stofzuiger voorzien van HEPA filter, gevolgd door een dweil en natte doek.


Ter informatie: in onze fabrieken werken we met geavanceerde waterkoeling en stofafzuiging, waardoor kwartsstof geen risico oplevert voor onze medewerkers. Wij laten op reguliere basis controles uitvoeren door een externe organisatie.